Relino Pipe Oy Ab

Utnämnings nyheter

17.01.2022

Vi förstärker vår organisation i Södra Finland. Från årets början har Torbjörn Jansson utnämnts till områdeschef och Klaus Tolvanen till arbetsledare.

Nyheter
Hur kan vi stå till tjänst?

Vår målsättning är att erbjuda marknadens mest kostnadseffektiva och högklassiga alternativ till förnyande av avloppsrör. Om det är aktuellt med en sanering av avloppsvattensystemet, kontakta oss och berätta om ditt objekt. Vi diskuterar oss fram till en lösning för dig.

Kontakta oss