Relino Pipe Oy Ab

Jakobstadskontorets adressändring

29.12.2016

Kontoret i Jakobstad har flyttat till större och modernare utrymmen på adressen Alholmsgatan 5, 68600 Jakobstad.

Nyheter
Hur kan vi stå till tjänst?

Vår målsättning är att erbjuda marknadens mest kostnadseffektiva och högklassiga alternativ till förnyande av avloppsrör. Om det är aktuellt med en sanering av avloppsvattensystemet, kontakta oss och berätta om ditt objekt. Vi diskuterar oss fram till en lösning för dig.

Kontakta oss