Relino Pipe Oy Ab
fin sve

Sprutgjutning sanerar gamla rör på ett bekymmersfritt och hållbart sätt

För att få en så slät och ren metallyta som möjligt, rengör vi avloppsrören med rengöringsverktyg, som avlägsnar rost och gammalt ingrott material. Rengöringsverktyget kan regleras så att det även vid maximal effekt rengör rörens svagaste punkter på ett skonsamt sätt.

Nästa steg är att spruta in en glasförstärkt polyesterplast, Jotun Baltoflake Ecolife, i det gamla röret. Detta sker vid 2-3 tillfällen. Vid behov borstas ytan med ett mjukt utjämningsverktyg. Sprutgjutning ger en ny, skarvlös rörledning utan dramatiska åtgärder eller demontering av gamla rör.

Sprutgjutning – inuti röret
Sprutgjutning – inuti röret

Sprutgjutning – under arbete
Sprutgjutning – under arbete
Sprutgjutning – Jotun-sprutgjutningsmassa
Sprutgjutning – Jotun-sprutgjutningsmassa

Sprutgjutning – filmar inuti
Sprutgjutning – filmar inutiVi dokumenterar allt genom att filma hela rörledningen och denna dokumentation överlåts till uppdragsgivaren vid arbetets slut. Polyesterplast är ett slitstarkt material, som väl motstår den mekaniska och kemiska belastning rörledningen utsätts för. På detta sätt får det sprutgjutna röret en slitagebeständig yta med lika lång livstid som ett nytt fabrikstillverkat rör, monterat i en traditionell rörsanering.

Under hela arbetets gång övervakar vi processen med hjälp av kamera och monitor och vi tar tillvara alla avvikelser och det slutliga resultatet.

Vi utför även reparationer av rörledningar, där det uppstått t.ex. sprickor eller hål förorsakade av rost. Vi sprutgjuter ett nytt rör på det område där skadan finns.

Sprutgjutning lämpar sig för alla objekt, från egnahemshus till våningshus och för regnvatten- och avloppsvattenledningar. Linjer med många förgreningar är synnerligen lämpliga objekt för sprutgjutning.


Hur kan vi stå till tjänst?

Vår målsättning är att erbjuda marknadens mest kostnadseffektiva och högklassiga alternativ till förnyande av avloppsrör. Om det är aktuellt med en sanering av avloppsvattensystemet, kontakta oss och berätta om ditt objekt. Vi diskuterar oss fram till en lösning för dig.

Kontakta oss