Relino Pipe Oy Ab
fin sve

Regnvattenrör håller byggnader torra

Det är viktigt att granska regnvattenrörens skick. Ifall regnvattenavloppet finns inuti fastigheten kan det orsaka vattenskador i samma grad som vid ev. avloppsläckage. Söndriga regnvattenrör som är styrda till utsidan av fastigheten kan också orsaka vattenskador i källare och grund. Lösningen på dylika problem är strumpning av regnvattenrör. Strumpning förbättrar genomströmningen och täpper igen ev. håligheter. Kom ihåg att rengöra regnvattenbrunnar och tillhörande galler med jämna mellanrum!

Rörsanering
Hur kan vi stå till tjänst?

Vår målsättning är att erbjuda marknadens mest kostnadseffektiva och högklassiga alternativ till förnyande av avloppsrör. Om det är aktuellt med en sanering av avloppsvattensystemet, kontakta oss och berätta om ditt objekt. Vi diskuterar oss fram till en lösning för dig.

Kontakta oss