Relino Pipe Oy Ab
fin sve

Filmning av rör

I samband med filmning kan man kartlägga akuta problem i avloppsröret. Då avloppet filmas bör det också sköljas för att avlägsna stopp och dylikt. Avlopp som sköljs/rengörs kan filmas och på så sätt fås en riktgivande bild av rörets allmänna skick och större avvikelser såsom hål, sprickor, svackor osv. Väggtjocklek eller återstående livslängd kan dock inte fastställas med en filmning, utan utlåtandet är endast riktgivande.

Filmning av rör underlättar och ger stöd i samband med beslut om rörsanering. I praktiken är gjutjärnsavlopp från 1960-talet eller tidigare i slutet av den tekniska livslängden. Åtgärder behövs för att säkerställa fortsatt funktionsduglighet också i framtiden, för att inte tala om eventuella kostsamma vattenskador.

Filmning av rör.
Filmning av rör.

Rörsanering
Hur kan vi stå till tjänst?

Vår målsättning är att erbjuda marknadens mest kostnadseffektiva och högklassiga alternativ till förnyande av avloppsrör. Om det är aktuellt med en sanering av avloppsvattensystemet, kontakta oss och berätta om ditt objekt. Vi diskuterar oss fram till en lösning för dig.

Kontakta oss