Relino Pipe Oy Ab
fin sve

Rörinfodring av bästa kvalitet

Infodring av avloppsrör är en metod, där rören rengörs mekaniskt, sköljs och filmas, varefter en filtstrumpa impregnerad med epoxyharts monteras in i de gamla rören. När strumpan torkar bildar den slitage- och kemikaliebeständiga nya rör inuti de gamla. Infodringsmetoden är det bästa och mest kostnadseffektiva alternativet när det gäller långa och till diametern omfångsrika linjer med få förgreningar. Infodring lämpar sig väl även vid sanering av regnvattenledningar.

Vid helinfodring infodrar man förutom bottenledningar också stigarrör och förgreningar till bostäderna. I dylika fall utförs arbetet med en stigarlinje åt gången och bostäder anslutna till aktuell linje bör räkna med ett avbrott i användandet av avloppsrören motsvarande fem arbetsdagar.

Den med epoxyharts impregnerade filtstrumpan, som används vid infodring, blåses in i det rör som skall saneras med hjälp av tryckluft och en för denna arbetsmetod utformad apparat. När epoxyhartsen torkat har det bildats ett nytt rör i det ursprungliga avloppsröret. De förgreningar som finns i röret öppnas sedan med specialverktyg.

Helinfodring kräver 1-2 arbetsdagar per bostad och avbrottet i användandet av avloppsrören tar 1-2 veckor i anspråk, beroende på antalet bostäder anslutna till samma linje.

Rörinfodring lämpar sig för alla objekt, från egnahemshus till våningshus samt även för regnvatten- eller avloppsvattenledningar. Allra bäst fungerar infodring i långa och till diametern omfångsrika linjer.

Rörinfodring – infodringstrumma
Rörinfodring – infodringstrumma

Rörinfodring - trumman är startklar
Rörinfodring - trumman är startklar
Rörinfodring – rören rengörs med en rens innan infodringen
Rörinfodring – rören rengörs med en rens innan infodringen

Rörinfodring - arbetet startar vid objektet
Rörinfodring - arbetet startar vid objektet


Hur kan vi stå till tjänst?

Vår målsättning är att erbjuda marknadens mest kostnadseffektiva och högklassiga alternativ till förnyande av avloppsrör. Om det är aktuellt med en sanering av avloppsvattensystemet, kontakta oss och berätta om ditt objekt. Vi diskuterar oss fram till en lösning för dig.

Kontakta oss