Relino Pipe Oy Ab

Auditering av certifikaten

13.03.2024

ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 & ISO 45001. Igen har vi auditerat kvalitetssystem, ledningssystemet för miljön samt ledningssystemet för arbetsmiljö. Vår verksamhet är i sin ordning på alla områden.

Nyheter
Hur kan vi stå till tjänst?

Vår målsättning är att erbjuda marknadens mest kostnadseffektiva och högklassiga alternativ till förnyande av avloppsrör. Om det är aktuellt med en sanering av avloppsvattensystemet, kontakta oss och berätta om ditt objekt. Vi diskuterar oss fram till en lösning för dig.

Kontakta oss