Relino Pipe Oy Ab
fin sve

Rengöring av rör

Med spolning av rör kan man avlägsna avlagringar som fastnat på rörets inneryta. En dylik rengöring förhindrar stopp i avloppet och förlänger avloppsrörets livslängd. Rengöring fungerar bra i gamla avlopp som drar dåligt, men då avloppsrörens tekniska livslängd är avverkad, hjälper inte ens sköljning av dessa. Rör av gjutjärn rostar med tiden och innerytan blir grov och ojämn, vilket innebär att flödet minskar och risk för stopp i avloppet ökar.

Rengöring av avloppsrör håller inte rören funktionsdugliga i all oändlighet. När tekniska livslängden är slut, förekommer ofta stopp pga att material fastnar i det ojämna och rostangripna avloppsröret. Rost som lossnar från rörets inneryta kan orsaka proppar i böjar och vågräta linjedragningar. I detta skede är rensning endast en tillfällig, kortvarig lösning. Senast i detta skede lönar det sig att fråga efter anbud på strumpning eller sprutgjutning av oss.

Innan rörsaneringen rengörs rören med rensverktyg.
Innan rörsaneringen rengörs rören med rensverktyg.

Rörsanering
Hur kan vi stå till tjänst?

Vår målsättning är att erbjuda marknadens mest kostnadseffektiva och högklassiga alternativ till förnyande av avloppsrör. Om det är aktuellt med en sanering av avloppsvattensystemet, kontakta oss och berätta om ditt objekt. Vi diskuterar oss fram till en lösning för dig.

Kontakta oss