Relino Pipe Oy Ab
fin sve

Infodring av avloppsrör

Infodring av avloppsrör, antingen med strumpa eller sprutgjutning, är moderna metoder, som ger rören samma hållbarhet och livslängd som vid traditionellt rörbyte. Infodring kan rekommenderas då det också är en förmånlig metod och de boende kan bo kvar i fastigheten.

Traditionellt rörbyte eller infodring? Under rubrikerna Strumpning och Sprutgjutning hittas mera information om våra metoder. Du får svar på dina frågor gällande din fastighet genom att kontakta oss via e-post eller telefon.

Infodring av avloppsrör.
Infodring av avloppsrör.

Rörsanering
Hur kan vi stå till tjänst?

Vår målsättning är att erbjuda marknadens mest kostnadseffektiva och högklassiga alternativ till förnyande av avloppsrör. Om det är aktuellt med en sanering av avloppsvattensystemet, kontakta oss och berätta om ditt objekt. Vi diskuterar oss fram till en lösning för dig.

Kontakta oss