Relino Pipe Oy Ab
fin sve

Relino Pipe – referenser och kunderfarenheter

Relino Pipe är verksamt över hela Finland och våra referensobjekt finns i så gott som alla kommuner. Vi har i våra referenser ett mångsidigt utbud av egnahemshus, radhus, våningshus, affärsfastigheter, hotell, industrifastigheter, bibliotek, skolor, sjukhus och hälsovårdscentraler.
Vi kan med stolthet säga, att vi utför vårt arbete med kvalitet och vi ger kunderna positiva erfarenheter vad beträffar relining (infodring)av rör.

Genom att sända oss ett e-postmeddelande, kan du få en lista över de nyaste och mest intressanta renoveringsobjekten i ditt område. Relino Pipe – positiva erfarenheter av strumpning i hela Finland.

Vi vill försäkra oss om att våra kunders erfarenheter av rörsanering blir positiva.

Vi vill försäkra oss om att våra kunders erfarenheter av rörsanering blir positiva.


Hur kan vi stå till tjänst?

Vår målsättning är att erbjuda marknadens mest kostnadseffektiva och högklassiga alternativ till förnyande av avloppsrör. Om det är aktuellt med en sanering av avloppsvattensystemet, kontakta oss och berätta om ditt objekt. Vi diskuterar oss fram till en lösning för dig.

Kontakta oss