Relino Pipe Oy Ab

Branchens nyaste teknik

17.04.2019

Relino Pipe Ab har gjort sin största investering genom tiderna i den modernaste utrustningen som finns på marknaden. Den nya tekniken påskyndar arbetet och minskar avloppsavbrotten för våra kunder.

Investeringen är också ett led i vårt miljötänkande och gör att mängden spill reduceras och kemikalier som används är betydligt miljövänligare och tryggare att arbeta med

Nyheter
Hur kan vi stå till tjänst?

Vår målsättning är att erbjuda marknadens mest kostnadseffektiva och högklassiga alternativ till förnyande av avloppsrör. Om det är aktuellt med en sanering av avloppsvattensystemet, kontakta oss och berätta om ditt objekt. Vi diskuterar oss fram till en lösning för dig.

Kontakta oss