Relino Pipe Oy Ab

Utnämnings nyheter

19.03.2020

Jan von Schantz har utnämnts till ny productionschef i Södra Finland. Han har femton års erfarenhet från branschen. Jan tillträder till sin tjänst 25.3.2020.

Nyheter
Hur kan vi stå till tjänst?

Vår målsättning är att erbjuda marknadens mest kostnadseffektiva och högklassiga alternativ till förnyande av avloppsrör. Om det är aktuellt med en sanering av avloppsvattensystemet, kontakta oss och berätta om ditt objekt. Vi diskuterar oss fram till en lösning för dig.

Kontakta oss